Ngawi, Ngaturi Wilujeng

Lomba Menulis Blog BPC 2009
Sebet byar nalika wau, tinebihna saking bebendu cinelakna budi rahayu, keparenga kula marak mangarsa….

Para sepuh lan pinisepuh ingkang pantes kinabekten, para pangembating praja ingkang satuhu kinormatan

Mangga sesarengan kawula dherekaken dhumateng ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagad ingkang mengku saliring papadhang tansah ambubuhi sagunging tunuwuh lan ngreksa sagunging dumadi. Sumangga sami hanenuwun murih kasembadaning sedya ingkang utami sageda tata titi tentrem karta raharja sarta tinebihna saking sadaya panyeluding wisayaning ngagesang.

Para sutresna BUNKER CASTLE CLUB,

Jangkep setunggal warsa Paguyuban Banteng Pendhem, rinumpaka tuwin karipta boten namung mligi kangge nglempakaken sedherek, kadang, utawi kaweruh olah ‘perblogan” ingkang sinengker ing kotangawi, nanging ugi saperlu kangge hangonceki sadaya piwulang sarana imbal wacana antawisipun kula lan panjenengan para maos.

biar ada kata tentang Ngawiku

Iklan

7 respons untuk ‘Ngawi, Ngaturi Wilujeng

  1. waduh bahasa jawa saya tidak mengerti tapi salut deh buat bapa guru yang paham teknologi….tukaran link yah pak…linknya udah saya pasang makasih….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.