GEGURITAN KANGGO KUDANGANKU

KUDANGANKU Mbarengi wulan purnama sidi, kang nuju andadari Andungkap surup surya wancine, swasana kang karasa jroning kalbu yoiku Adem kekes rumesep saranduning angga, parandene Sliramu kepengin banget tumuju ing palataran, kaya-kaya datan gelem tininggal dening swasana kang maweh daya tentreming rasa, hayem hangayomi. Anakku ngger, bocah ayu…….. “Mara coba sawangen, ing bang kidul kae ana … More GEGURITAN KANGGO KUDANGANKU

Beri peringkat: