geguritan, Lain-lain

GEGURITAN

kihajar-avatar1Berjalan-jalan/blogwalking ketemu puisi dalam bahasa jawa di blog nya masbudhi. terasa seperti ingat masa-masa SMP tahun80-an, saat mendapat pelajaran bahasa jawa yang diajar oleh pak Hadi Sutrisno. terus saya kopi paste saja disini supaya saya sering membaca. Puisi ini mengingatkan saya kepada seseorang yang sekarang entah dimana. Berikut ini adalah puisi yang saya maksud dengan sedikit perubahan saya lakukan.

KARO AKU
bebarengan sliramu
mecaki dina-dina kebak puspa
lan warna
prasasat tanpa ana rasa ngelak lan luwe
ora ngerti-ngerti, sedhela tekane esuk marani sore
wewangunan kang awake dhewe gawe sakloron
wis katon endah
sanajan wus ngerti ora bakal dadi
daksawang netramu
angel anggonku nggoleki (nyurasa) pangucapmu
kaya isih kabotan, sliramu
bebarengan ngadhepi dina-dina kang bakal lumaku

Wanci Mulya
*********
Sigra tumapak ing perangan candra kang agung
Agunging wengi-wengi wingit maweh sasmita
Sasmitaning Gusti miji mijiling wanci mulya
Mulyane sinulih sewu candra skeng dalu puniku
Iku tuhu denupadi kanthi tulus temen nastiti
Titi tata denati-ati datan noleh saking angger-angger
Angger guru lumuh nora sikep gelenging pangesthi
Ngesthi sakehing pepuji tan kendat tansah mili
Ilining budi darma kaperdi supadi lulus tumuju
Nujuprana tansah sinandhing sih rahmating Gusti
Gusti tan cidra ing prasetya,arsa paring pratandha
Tandha tumurune Lailatul Qodri sayekti
Yekti den premati jwa nganti lena ing panawang
Anawangsari,mulat sarira angrasa wani tuhu
Satuhune nugrahaning gesang wus nyata rinengkuh.

…..
Nalikane ewon titah angler ing paturon
isih ana swara kumricike banyu padasan
kang metu saka pancurane genthong tresna
mbasuh weninge pasuryan, nelesi jiwa-jiwa
sing tansah ngelak marang katresnan suci.

Banjur nggelar babut, sanggem sumujud
nderes luh, pasrah sumarah kanthi ikhlasing ati
ing saben saprotelone wengi kang sepi
tansah setya sowan tahajud asung pepuji
ngalap berkah tresnane Rabbul Izzati.

“ Lan Gusti ora bakal mblenjani janji “
Upama
*****
Upama katresnan iki sawijining pidana
pidananen aku ing pakunjaran welas sihmu
dimen tanana maneh kang bisa kajaba paduka.

Upama katresnan iki sawijining pangurbanan
tuwuhke pang-pang lila ing gedhong rasaku
supaya aku legawa nampa sakabehe kersamu.

Upama katresnan iki sawijining rasa lara
kebakana laraku kanthi kapang pangarasmu
supadi dadya toya pambasuh rasa perihku.

*****S’tyas,episode’tedhak’Gusti

Iklan